AS 9100
ISO 9001:2015

Kalite Politikamız

TEKNOKAR olarak şirket vizyonu doğrultusunda AS 9100/IEC ve ISO 9001/IEC standartları gereği Kalite Politikamız; Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayine sağladığımız ürün ve hizmetlerde; ilgili taraflar ve beklentiler, iç ve dış etkenler dikkate alınarak belirlenmiş stratejik yön çerçevesinde;

- Müşteri isterleri ve yasal şartlara uymak,

- Kaynakları etkin kullanarak, uygun ürünü zamanında teslim etmek,

- Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek teşkil eden bir kuruluş olmak,

- Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneterek sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

- Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,

- Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürebilir hale getirmek,

- Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza aile bilinci ile takım ruhunu aşılamak,

- Eğitimler ile çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak ve bu kapsamda yasal ve müşteri şartlarını sağlamayı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

TEKNOKAR olarak ISO 27001/IEC standardı gereği BGYS Politikamız;

Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayine sağladığımız ürün ve hizmetlerde kullanılan tüm bilgi varlıklarını korumak,

Mevcut ve oluşabilecek riskleri yöneterek bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmek, geliştirmek ve tüm çalışanlarda bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı amaçlamak,

Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek,

Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin güvenliğini sağlamak değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak,

Genel sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmalarını engellemek,

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel ögesinin sürekliliğinin sağlamak;

- Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimleri önlemek,

- Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığını göstermek,

- Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğini göstermek,

Bu çerçevede ISO 27001/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz.

MİLLİ TESİS GÜVENLİK BELGESİ
NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ
ISO 27001:2013
ISO 14001:2015
OHSAS 45001:2018

Çevre ve İSG Politikası

TEKNOKAR olarak uygulanmakta olan ISO 14001/IEC Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001/IEC İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları ile Yasal mevzuat gerekliliklerini ve diğer şartları yerine getirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarından arındırılmış çalışma ortamı sağlamak,
Riskleri belirleyip sürekli gözden geçirerek etkin önlemler almak,
Çevre boyutlarını ve etkilerini dikkate alarak, çevresel riskleri belirlemek,
Atıkların kaynağında minimize edilmesini ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
Yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği ile Çevre Mevzuatlarının güncel takip edilebilirliğini sağlamak,

Üretimler sonucu ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmek,

Çalışanlarımızın ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek,

Tüm faaliyetlerimizin en etkin şekilde yürütülmesi amacı ile de şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile çevre koruma bilincini eğitim ve diğer faaliyetler ile yerleştirip sürekli iyileştirme ilkesiyle geliştirilmesini ve gözden geçirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.