AS 9100

Kalite Politikamız

TEKNOKAR olarak öncelikle hedefimiz; Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii’ne sağladığımız ürün ve hizmetlerde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun kalitede ürünler tasarlamak ve üretmektir.

Bu Hedef İçin;

- Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için, insan odaklı yaklaşım ile personelimizin bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek ve motivasyonlarını arttırmak,

- Operasyonel faaliyetlerimiz için gerekli teknolojik altyapımızı daima güncel tutmak ve geliştirmek,

- Uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun Kalite Yönetim Sistemi’ ni ve kaynaklarımızı etkin kullanarak uygun ürünü zamanında müşteriye teslim etmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

- Sürekli iyileştirme ile belirlenen hedefleri aşmak, rekabetçi ortamda güçlü olmak için müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte güven ortamı oluşturmak,

- Süreçlere uygun bir şekilde teknoloji ile uyumlu ürünler tasarlamak ve üretmek, olası riskleri öngörerek gerekli önlemleri almak, süreç ölçümleri ve analizleri ile sürekli iyileşme çalışmalarını yürütmek ve bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak,

- Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, doğal varlıkları korumak görevimizdir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

TEKNOKAR olarak ISO 27001/IEC standardı gereği BGYS Politikamız;

Savunma ve Havacılık Sanayii’ne sağladığımız ürün ve hizmetlerde kullanılan tüm bilgi varlıklarını korumayı,

Mevcut ve oluşabilecek riskleri yöneterek bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmeyi,

Geliştirmeyi ve tüm çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı amaçlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz.MİLLİ TESİS GÜVENLİK BELGESİ
NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ
ISO 27001:2013
ISO 14001:2015
OHSAS 45001:2018

Çevre ve İSG Politikası

TEKNOKAR olarak uygulanmakta olan ISO 14001/IEC Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001/IEC İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları ile;

Yasal mevzuat gereklerini ve diğer şartları yerine getirerek; iş kazaları ve meslek hastalıklarından arındırılmış çalışma ortamı sağlamak amacı ile riskleri belirleyip sürekli gözden geçirerek etkin önlemler alacağımızı,

Çevre boyutlarını ve etkilerini dikkate alarak, çevresel riskleri belirleyip atıkların kaynağında minimize edilmesini ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağımızı,

Tüm faaliyetlerimizin en etkin şekilde yürütülmesi amacı ile şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile çevre koruma bilincini eğitim ve diğer faaliyetler ile yerleştirip sürekli iyileştirme ilkesiyle geliştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.