Teknokar
yükleniyor...
KAYDIR
SCROLL

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk Savunma sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, sektöründe lider bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının bilgi, eğitim ve tecrübesinden güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

TEKNOKAR olarak, müşteri memnuniyetini ve yüksek kalite standartlarımızı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonu ile sürdürebileceğimize inanıyoruz. Bu inançla, kurulduğumuz günden bu yana insana yatırım yapıyor, kurumsal değerlerimizi destekleyecek uygulamalara ve insan kaynağımızı geliştirecek faaliyetlere odaklanıyoruz. İşe alımdan başlayarak, bütün çalışanlarımıza bu anlayışı yansıtıyoruz. Kaliteye odaklılık, müşteri memnuniyetine önem vermek, şeffaflık, verimlilik ve güvenilirlik değerlerini her zaman ön plana alıyoruz. Çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için, onlara ve şirkete değer katacak yatırımlar yapıyoruz. Eğitimin yükselen kalite standartlarına ulaşmada en önemli faktör olduğu bilinci içinde çalışanlarımızın gelişimine önem veriyoruz. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Teknokar Akademi

Çalışanlarımızın; bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini artıracak, mesleki yenilik ve gelişmelerden haber alma ve uyum süreçlerini kısaltacak, çalışanlarımızı “Teknokar Yetkinlik Modeli ve Sözlüğü” doğrultusunda Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi sektörüne mesleki anlamda hazırlayacak kurumsal ve kişisel gelişim süreçlerine yön verebilecek seviyede eğitimler düzenliyoruz. Standartlara, mevzuatlara uygun içerikteki teorik ve saha uygulaması eğitimlerini üçer aylık dönemlerle planlamakta ve eğitim kataloglarını yayımlamaktayız.

Teknokar Akademi tarafından planlanan sınıf eğitimlerinin yanısıra E-Öğrenme platformunu da kullanılmaktayız.

Kariyer

Teknokar çalışanlarının kariyer beklentileri, mesleki ve kişisel gelişimleri önemsiyor ve onlara kendilerini geliştirmeleri ve kendi kariyerlerini yönetmeleri için gerekli ortamı sağlıyoruz. Teknokar’da çalışanların potansiyellerini mümkün olduğunca kullanabilmeleri için en uygun oldukları görevleri almalarına önem veriyor, bunun için de işe alımla başlayan, performans değerlendirme, terfi, rotasyon, farklı projelerde görevlendirme, eğitim ve gelişim faaliyetleri ile devam eden bir süreç izliyoruz.

Bu doğrultuda HiPo (“High Potentials” – Yüksek Potansiyeller) kariyer planlaması için seçilen ve şirketteki başarılarıyla yüksek potansiyelli kabul edilen çalışanlara gelişim programları sunuyoruz.

Performans Yönetim Sistemi

Teknokar Kurumsal hedeflerinin yaygınlaştırılması ve çalışan seviyesine kadar indirgenmesi yoluyla, Şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyor, beklentilerin baştan tanımlanması, süreçlerin ve sonuçların düzenli olarak izlenmesi sonucunda sistematik değerlendirmelerin yapılması ve geliştirme adımlarının zamanında atılmasını sağlıyoruz.

Performans Yönetim Sistemi ile ücret ve yan haklar yönetimi, eğitim, gelişim ve yedekleme planlaması gibi kritik insan kaynakları süreçlerinin entegrasyonunu sağlayıp bu süreçler için sağlıklı veri oluşturuyoruz. Açık iletişime dayanan ve destekleyici bir iş kültürünün yaygınlaştırılmasını; bilgi ve deneyimlerin geniş bir platformda paylaşılmasını sağlıyoruz.

Teknokar’lı Olmak İçin

İşe alım sürecinde amacımız Teknokar olarak inandığımız değerlere, Teknokar çalışanının sahip olması gereken ana yetkinliklere ve iş ailelerine özel aranan fonksiyonel yetkinliklere sahip kişileri seçmektir. Teknokar’lı olmak isteyen adaylarımız kariyer portalında yayında olan ilanlarımızı inceleyebilir; aranan niteliklerin ve verilen iş tanımının kendileri ve beklentileriyle uyuştuğunu düşünüyorlarsa başvurularını yapabilirler.

Açık Pozisyonlar

Aşağıdaki bağlantılardan ilanlarımıza ulaşabilirsiniz.